Betekenis van de naam Rehoboth
Voor de betekenis van deze naam moeten we naar Genesis 26:22: “Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land”. In het Bijbelgedeelte waar dit vers deel van uitmaakt werd Izak door de HEERE rijk gezegend terwijl hij in het land van de Filistijnen verbleef. Vanwege zijn grote veestapel en vele slaven werden de Filistijnen jaloers op hem. Ze maakten vervolgens de putten die de dienaren van zijn vader Abraham gegraven hadden dicht en vulden die met zand. Uiteindelijk komt het zover dat Izak moest vertrekken. Izak trok toen naar het dal van Gerar en ging daar wonen. Maar ook daar ondervond hij tegenslagen. Er ontstond onenigheid met de herders van Gerar over nieuw gegraven putten. Daarom trok Izak verder en groef daar een andere put, waarover ze geen onenigheid kregen. Die put gaf hij de naam ‘Rehoboth’ omdat de HEERE ruimte voor hen heeft gemaakt en ze vruchtbaar zullen kunnen zijn in het land. Het Hebreeuwse woord ‘Rehoboth’ betekent letterlijk: open plaats of ruimte.
De Heere gaf Izak bevrijding en ruimte, zodat hij zou kunnen uitgroeien tot een groot volk. Dat had God ook beloofd. Daarin heeft de HEERE de groei van de kerk op het oog. In de naam mogen we ook zien dat de HEERE ons vandaag vrijheid en gelegenheid geeft om te vergaderen op een plaats die niet wordt betwist op welke manier dan ook. Tegelijk is het ook een plaats waar de kerk dienstbaar mag zijn aan de komst van Gods koninkrijk en waar de groei van de kerk bevorderd mag worden. Dat is een gave en opgave voor de gemeente. Geve de HEERE zo ook aan deze plaats ‘Rehoboth’ zijn zegen!