De voltooide kerkstad
Lezen: Openbaringen 21:9-14
Zingen: Psalm 48:1

Het is een machtig visioen dat Johannes te zien krijgt en dat hij ons beschrijft in het op éen na laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Hij ziet in een vergezicht het nieuw Jeruzalem. Zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. Het is een beeld van rust en van volmaakte schoonheid, ook in zijn verdere uitwerking.

Vóór dit visioen had Johannes beelden gezien van chaos en onrust. Toen zag hij de woelige volkerenzee. En uit die zee kwam – zo zag hij in hoofdstuk 13 – een beest op. Aanduiding van anti-christelijke machten die godslasterlijke woorden spreken en de kerk van Christus benauwen. Wanneer we dit lezen komt de vraag op: wat wordt er van de kerk? Hoe komt ooit het nieuw Jeruzalem, waaraan hier op aarde in deze tijd al gebouwd begint te worden.’ Wel, hier vinden we het antwoord. Hier horen we waar de geschiedenis op uitloopt. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem voor zijn verrukte blik neerdalen uit hemelse hoogten: de heilige stad waarvan het aardse Jeruzalem slechts een zwakke afbeelding was. Een stad met muren, poorten en fundamenten. De muren spreken van veiligheid en geborgenheid. De poorten, telkens drie naar het oosten, noorden, zuiden en westen, zeggen dat gelovigen uit alle windstreken zullen binnengaan in de eeuwige tempelstad. Mensen uit alle volken en van alle talen. En ieder mag ingaan door eigen poort, komend uit eigen leef- en cultuursituatie.

Een Nederlander door de poorten van het westen. En een Papoea door de poorten van het oosten. Maar voor allen geldt: de stad met haar muren en poorten is gebouwd op twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams. Met andere woorden: het evangelie van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt is het fundament van het nieuwe Jeruzalem. Op basis van het evangelie van de apostelen van het Lam, zoals het voor ons beschreven is in de héle bijbel, wordt de kerk gebouwd en de nieuwe mensheid vergaderd . En de kerkstad wordt voltooid. Door het geloof in Christus zullen er uit alle volken ingaan in het nieuwe Jeruzalem. Zalig zij die hun gewaden nu reeds wassen in het bloed van het Lam, opdat zij eens door de poorten ingaan in de voltooide Kerkstad.