Historie 2/6
Op 18 februari 2004 maakten hier de eerste broeders en zusters zich vrij. Op zondag 22 februari 2004 werden er voor het eerst samenkomsten gehouden te Bergentheim. Daar waren toen ‘s morgens 27 mensen en ‘s middags 32 mensen aanwezig. Vanaf die zondag kwamen daar dus elke zondag broeders en zusters samen. Een voorlopig bestuur zorgde voor preeklezen en alles wat er verder nodig was. Het eerste kerkblaadje werd uitgegeven op 10 maart 2004 en verscheen daarna elke veertien dagen. De erediensten werden opgenomen op bandjes, zodat ook de zieken en bejaarden de diensten thuis konden meemaken. De gemeente telde toen 36 zielen.

Gedurende vier zondagen vergaderde de gemeente in een kelder in Bergentheim. Toen was het aantal leden zo gegroeid, dat er uitgezien moest worden naar een andere locatie. Dit werd vanaf zondag 21 maart de aula van AOC ‘De Groene Welle’, Piet Heinstraat 3, te Hardenberg.

Op deze eerste zondag in ‘De Groene Welle’ ging ds. P. van Gurp voor. De toeloop was zo groot, dat er wel 200 mensen waren. Er moest veel werk verzet worden, maar de Here gaf moed en krachten. Het verenigingswerk, de kinderoppas, het koffieschenken, het klaarzetten van de ruimte, de techniek, alles werd met liefde en ijver gedaan.

We kunnen hierin de hand van de Here zien, die hielp en zegende!