Historie 3/6
Op 5 mei 2004 was de gemeente gegroeid tot 119 zielen, waarvan 60 belijdende leden en 59 doopleden. Op 23 mei 2004 werden er ambtsdragers verkozen: 4 ouderlingen en 3 diakenen. Op zondag 13 juni 2004 werden in een eredienst deze broeders bevestigd en werd de kerk Bergentheim/Bruchterveld e.o. officieel geïnstitueerd. Dominee van Gurp ging voor in deze dienst. Hij bediende Gods Woord uit Openbaringen 12:14-16.

Op dat moment was het zielental gegroeid tot 210 leden. Waarvan 115 belijdende leden en 95 doopleden. Op 3 oktober 2004 was het aantal leden gegroeid tot 271, waardoor er opnieuw ambtsdragers moesten worden verkozen. Op zondag 24 oktober 2004 werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in het ambt in een dienst, waarin ds. van Gurp weer voorging. Deze dienst werd gehouden in het Greijdanus College, Burgemeester Schuitestraat 7a, te Hardenberg. In deze dienst deed ook een jonge zuster belijdenis van het geloof.

Op zondag 31 oktober 2004 startte de wijkgemeente Emmen e.o. Zij kerkten voortaan niet meer in Hardenberg, maar in de Schanskuil te Emmen. Ook daar zorgde een voorlopig bestuur ervoor, dat alle noodzakelijke dingen geregeld werden. Wel bleven die gemeenteleden nog onder opzicht en tucht van de kerkenraad Bergentheim/Bruchterveld. Na deze eerste eredienst op 31 oktober werd de wijkgemeente namens de kerkenraad gefeliciteerd met de start van eigen erediensten en kregen ze namens onze gemeente een kansel-Bijbel aangeboden. Elke zondag was er een ouderling namens de kerkenraad van Bergentheim/Bruchterveld aanwezig als dienstdoende ouderling.