Historie 4/6
Op 16 december 2004 telde de gemeente 286 leden, waarvan 30 leden de wijkgemeente te Emmen bezochten. Op zondag 15 mei 2005, pinksterzondag deden 9 jonge mensen belijdenis van het geloof. Ook deze dienst vond plaats in het Greijdanus College te Hardenberg en ook in deze dienst ging ds. P. van Gurp voor. Op 23 juni 2005 telde de gemeente 326 leden, waarvan 57 leden in Emmen kerkten. Ondertussen werd het houden van erediensten in ‘de Groene Welle’ steeds moeilijker i.v.m. het aantal aanwezigen (we kerkten in drie zalen, waarvan 2 voor de televisie) en i.v.m. de warmte.

Opnieuw gaf de Here uitkomst en konden we vanaf zondag 10 juli 2005 definitief in het Greijdanus College kerken. Wat waren we dankbaar!

Eind oktober 2005 telde de gemeente 340 leden, waarvan 63 in Emmen kerkten. Op 31 oktober 2005 werd besloten op een vergadering van de kerkenraad met de wijkgemeente te Emmen, dat er ambtsdragers verkozen zouden kunnen worden. Eerst werd naar artikel 38 KO instemming van de classiskerken gevraagd om de ambten in te kunnen stellen. Het instellen van de ambten gaat wel niet van de classis uit, maar gebeurt onder leiding van de genabuurde kerk door de gelovigen zelf. Maar, zo tekent Joh. Jansen in zijn “Korte Verklaring van de Kerkorde” aan, die instelling van de ambten mag niet gedaan worden dan met advies van de classis. Dat betekent dat in overeenstemming met het advies of oordeel van de classis gehandeld moet worden. Op 1 januari 2006 was het zover. Toen werden in de wijkgemeente Emmen ambtsdragers bevestigd en de kerk daar geïnstitueerd. De dienst werd geleid door ds. P. van Gurp. Dit hield tevens in, dat er 65 leden onze gemeente gingen verlaten, omdat zij voortaan behoorden tot de zelfstandige gemeente te Emmen e.o.

De dankbaarheid jegens de Here was heel groot. Wat had Hij ook de wijkgemeente te Emmen gezegend.