Historie 5/6
Inmiddels voegden zich broeders en zusters uit Hoogeveen als lid bij onze gemeente. In januari 2006 telde de gemeente 287 leden en op 1 juni 2007 telde zij 301 leden, waarvan 128 doopleden. Het gemeentelijk leven mocht goede voortgang hebben. Catechisaties mochten worden gegeven. Verenigingen konden vergaderen. Commissies konden hun werk doen. Steeds weer gaf de Here in Zijn genade ruimte om Hem te dienen en om elke zondag samen te komen onder de bediening van Zijn Woord. Dat Woord mag een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn.

Inmiddels kwamen er spanningen in het kerkverband omdat de bezwaren van de gemeente te Zwijndrecht door de synode waren afgewezen. Ook in onze gemeente kwamen daarover vragen en ontstond er onrust. De kerkenraad besloot tot het indienen van revisieverzoeken bij de eerstvolgende synode van Zwolle 2007. De synode wees deze verzoeken af. Dit had tot gevolg dat de spanning binnen onze kerkenraad zo hoog opliep, dat dit uitliep op een scheuring. Wie hier meer over wil weten kan een brochure hierover opvragen bij de scriba.

Dit had tot gevolg dat vanaf 1 mei de helft van de gemeente met de kerkenraad vergaderde bij onze zusterkerk te Mariënberg, de andere helft maakte zich los van het kerkverband.