Historie 6/6
Per 1 januari 2009 kregen we de beschikking over het kerkgebouw van de CGK , Anerweg Noord 70 te Lutten. In de jaren die volgden, heeft de kerkenraad het initiatief genomen en contact gezocht met de kerkenraad van “De Matrix” (GKN) en gevraagd om samen het gesprek aan te gaan en de eenheid te zoeken.

Tussen 2009 en 2015 heeft de Commissie van Beheer zich met name gericht op het vinden van passende huisvesting voor onze gemeente. Uiteindelijk werd op 28 mei 2015 het koopcontract getekend van het kerkgebouw Rehoboth, Anerweg Noord 70 te Lutten.

De Here heeft ons door moeilijke jaren heen geholpen en in deze jaren gezegend. Hij bouwt Zijn kerk en bewaart haar ondanks het woeden van Satan en de zwakheid van mensen.

Hem zij alle lof en eer en heerlijkheid!
 
 
Wilt u hier meer informatie over? Dan is er een brochure verkrijgbaar bij de scriba, ga hiervoor naar de contactpagina en geef aan dat u deze brochure zou willen ontvangen.